Αρχική

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κέρκυρας!

Στόχος μας είναι να ενημερωθείτε για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου μας, για τα μαθήματα και τα Εργαστήρια που διδάσκονται και για τις ποικίλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται.

Περιμένουμε τις εντυπώσεις και τα σχόλιά σας στο βιβλίο επισκεπτών. Είμαστε ανοικτοί σε κάθε μορφή επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων και προβληματισμών.

Εορτολόγιο

 

Ο καιρός

1

Ξέρεις ότι...

 

Σαν σήμερα

 

 

 

 

Ιστορία της Κέρκυρας

Οι κάτοικοι της Κέρκυρας κατά την αρχαιότητα πιθανώς να ήταν οι απόγονοι των Φαιάκων, της Ναυσικάς και του Βασιλιά Αλκινόου. Το νησί κατοικήθηκε από την παλαιολιθική εποχή...

Διαβάστε περισσότερα...

Παιχνίδια         

Εκπαιδευτικές εφαρμογές και δραστηριότητες στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες για μικρούς μαθητές και όχι μόνο. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο.

Ώρα για δράση...

Χάρτης Τοποθεσία

»Αρχική Σελίδα

» Ιστορία της Κέρκυρας

 

Σχολική Μονάδα

» Το Σχολείο μας

Προσωπικό

» Εκπαιδευτικοί 2014 - 2015

» Εκπαιδευτικοί 2013 - 2014

» Εκπαιδευτικοί 2012 - 2013

» Εκπαιδευτικοί 2011 - 2012

» Εκπαιδευτικοί 2010 - 2011
» Εκπαιδευτικοί 2008 - 2009

» Οι Μαθητές μας

» Ανακοινώσεις

» Νέα

 

Υποστήριξη

» Κοινωνική Υποστήριξη

» Ψυχολογική Υποστήριξη

 

» Συνδέσεις

 

» Επικοινωνία

» Βιβλίο Επισκεπτών

Μαθήματα

» Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Γενικά Μαθήματα

» Γλώσσα

» Κοινωνική και Επαγγελματική αγωγή

» Μουσική

» Γυμναστική

» Μαθηματικά

» Πληροφορική

Ειδικά Μαθήματα

» Εργοθεραπεία

» Φυσιοθεραπεία

 

Εργαστηριακά Μαθήματα

» Εργαστήριο Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής

» Εργαστήριο Βιολογικής Καλλιέργειας

Δραστηριότητες

Προγράμματα:

» Προγράμματα 2008 - 2009

» Αρχείο Προγραμμάτων

Εκδηλώσεις:

» Εκδηλώσεις 2008 - 2009

» Αρχείο Εκδηλώσεων

Επισκέψεις:

» Επισκέψεις 2008 - 2009

» Αρχείο Επισκέψεων

Εκδρομές:

» Εκδρομές 2008 - 2009

» Αρχείο Εκδρομών

 

Υλικό

» Παιχνίδια

 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΠ 1,2,3»

ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης.

Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.

Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίσης, απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Οι κύριες Δράσεις της  Πράξης είναι οι ακόλουθες:

1.       Δράση 1: Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Η Δράση 1 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση της Πράξης, καθώς επίσης και την πρόσληψη και μισθοδοσία των Εκπαιδευτικών μέσω των Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών για την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Επίσης, περιλαμβάνει την πρόσληψη και μισθοδοσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του αναγκαίου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες δημοσιότητας για την ορθή προβολή της Πράξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της..

2.       Δράση 2: Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών (σύμβουλοι ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων) και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής και γενικής αγωγής, οι οποίοι λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές για τη ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι σχολικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν τη διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη διάχυση της γνώσης.

3.       Δράση 3: Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Συγκέντρωση και Συμπλήρωση Επιμορφωτικού Υλικού και Ειδικών Εργαλείων. Η Δράση 3 περιλαμβάνει την ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής που έχουν αναπτυχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τη συγκέντρωση και συμπλήρωση εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικών και ειδικών εργαλείων για άμεση αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς για την εξατομικευμένη υποστήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

4.       Δράση 4: Φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η αποτίμηση της υλοποίησης της Πράξης.