Κοινωνική Υποστήριξη

 

Τομείς Εργασίας στο ΕΕΕΕΚ:

  1. Κοινωνική Εργασία με οικογένεια, όπου υποστηρίζεται η οικογένεια του ατόμου με ειδικές ανάγκες, στις ψυχολογικές, κοινωνικές, οικονομικές ή άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει (ατομικές συνεδρίες στο χώρο του σχολείου, επισκέψεις στο οικογενειακό περιβάλλον κτλ).

  2. Κοινωνική Εργασία με άτομα, όπου βοηθιούνται τα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μέσα ή έξω από το χώρο του σχολείου και της οικογένειας, υποστηρίζονται να κοινωνικοποιηθούν και να μάθουν να δρουν υπεύθυνα και ανεξάρτητα με απώτερο σκοπό την ένταξή τους στο κατάλληλο γι αυτά, επαγγελματικό περιβάλλον (ατομικές συνεδρίες, πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, διαχείριση χρημάτων, οικονομικές συναλλαγές κτλ).

  3. Πραγματοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων- μαθημάτων μέσα στο σχολικό χώρο, με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων των παιδιών, την ανάπτυξη της φαντασίας τους, την διεύρυνση των γνώσεων τους, την ενίσχυση της συνεργασίας τους και του ομαδικού πνεύματος και ασφαλώς την επαφή τους με τον πολιτισμό.

  4. Οργάνωση και πραγματοποίηση σχολικών εκδηλώσεων (παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, επισκέψεις σε μουσεία, εκπαιδευτικές εκδρομές, πραγματοποίηση σχολικών εορτών...) που στοχεύουν στην ψυχαγωγία των μαθητών και στην ένταξή τους στο κοινωνικό περιβάλλον και κυρίως στη συμμετοχή τους στα ίδια κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα με τους μαθητές των υπολοίπων σχολείων.

  5. Συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των ΑΜΕΑ (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ΚΔΑΥ, ΟΑΕΔ, Πρόνοια κ.τ.λ.).

  6. «Ομάδες Κατανόησης» πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη εβδομάδα στο χώρο του σχολείου με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τις εκπαιδευτικές δυσκολίες των παιδιών, τη διάρκεια των μαθημάτων. Κύριος σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εκθέσουν τους προβληματισμούς και τις απορίες τους και να διαχειριστούν  τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην τάξη, ώστε να βρουν λύσεις που θα τους βοηθήσουν να ασκήσουν το έργο τους απερίσπαστοι. Ο Κοινωνικός Λειτουργός ενισχύει τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς με ανάλογη βιβλιογραφία και με συζήτηση γύρο από τα θέματα που τους απασχολούν (αντιμετώπιση παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες, με ιδιαίτερη συμπεριφορά, προσέγγιση παιδιών, προσέγγιση γονέων κτλ).