Οι Μαθητές μας

Κατά το σχολικό έτος 2008 - 2009 στο σχολείο μας φοιτούν 29 μαθητές. Στο σύνολο τους καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαταραχών. Συγκεκριμένα φοιτούν μαθητές με νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down, αυτισμό, σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Είναι χωρισμένοι σε έξι ολιγομελή τμήματα (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2) ανάλογα με το νοητικό τους επίπεδο, το γνωστικό επίπεδο αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα τμήματα να είναι όσο το δυνατόν ομοιογενή. Έτσι ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.