Μαθήματα

 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Γενικά Μαθήματα
Ειδικά Μαθήματα
 
1
1
1
 

Γλώσσα

Γυμναστική

Μαθηματικά

Φυσική

 
 
 

 

Η αίθουσα των Μαθηματικών

 

Στόχοι του μαθήματος των Μαθηματικών

Η διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών έχει ως κύριο στόχο την συντήρηση κάποιων βασικών κατακτημένων δεξιοτήτων και γνώσεων των μαθητών αλλά και την απόκτηση νέων, με έμφαση στις γνώσεις εκείνες που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην καθημερνή τους ζωή.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Αναγνώριση και γραφή αριθμών

  • Πρόσθεση φυσικών αριθμών

  • Να μάθουν την ώρα

  • Να μάθουν τα χρήματα

 Όπου είναι εφικτό η διδασκαλία γίνεται με βιωματικό τρόπο. Έτσι αναπτύσσονται δραστηριότητες όπως η κατασκευή ρολογιού, χρησιμοποιούνται ψεύτικα χρήματα κ.α. Τέλος δημιουργήθηκε ένα μπακάλικο με συσκευασίες προϊόντων, το αποκαλούμενο "μαγαζάκι", ώστε οι μαθητές μέσα από το παιχνίδι να εξασκηθούν στην χρήση των χρημάτων με εικονικές αγορές προϊόντων. 

Το μαγαζάκι μας