• Εργαστήριο Μαγειρικής
  • Εργαστήριο Μαγειρικής
  • Εργαστήριο Μαγειρικής

Φωτογραφίες Εργαστηρίου Μαγειρικής


Σκοπός του μαθήματος της Μαγειρικής είναι η επαφή των παιδιών με το ζωτικό κομμάτι της Διατροφής τους, καθώς κι η εξοικείωση τους με την προετοιμασία του καθημερινού φαγητού.

Επίσης σκοπός μου είναι τα παιδιά να έρθουν σ’ επαφή με όλα τα τρόφιμα να μάθουν τις βασικές αρχές της Μαγειρικής Τέχνης, ώστε να μπορούν να αυτονομηθούν και να μην είναι απόλυτα εξαρτημένοι από τους γονείς τους, στο κομμάτι της Διατροφής τους.

Να μάθουν ποια φαγητά τους ωφελούν και ποια πρέπει να αποφεύγουν.

Έτσι τα παιδιά θα μπορέσουν να εξασκήσουν την υπευθυνότητα τους, να είναι δημιουργικά, να εξασκούν την προσοχή και την παρατηρητικότητα τους με το να αυτενεργούν, αλλά και να ενεργούν ομαδικά, μέσα στα πλαίσια του μαθήματος, αλλά και πέρα από αυτό.

© Copyright by EEEEK Κέρκυρας, Κέρκυρα @ 27/11/2020