• Εργαστήριο Γεωπονίας
  • Εργαστήριο Γεωπονίας
  • Εργαστήριο Γεωπονίας
  • Εργαστήριο Γεωπονίας
  • Εργαστήριο Γεωπονίας

Φωτογραφίες Εργαστηρίου Γεωπονίας


Στο εργαστήριο γεωπονίας (κηπουρικής) τα παιδιά εκπαιδεύονται σ’ έναν μικρό αγρό και σε θερμοκήπιο που διαθέτει το σχολείο.

Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται μέσα από τα μονοπάτια δημιουργικής έκφρασης και βιωματικού παιχνιδιού, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά ν’ αναπτύξουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες, ομαδικότητα και προσωπικές δεξιότητες.

Διδάσκονται τη σπορά, φύτευση, μεταφύτευση, συντήρηση κήπου, βασικές αρχές λαχανοκομίας, περιποίηση φυτών παραγωγή κομπόστ (οικολογική συνείδηση), με σκοπό τη βελτίωση και ανάπτυξη γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων, ανάληψη πρωτοβουλιών, τόνωση του εαυτού τους καθώς και ομαλή ενσωμάτωση στην κοινωνία.

«Οι κήποι δεν μας απειλούν, δεν κάνουν διακρίσεις και δεν κρύβονται. Θέλουν μόνο αγάπη και μας αμείβουν με χαρά, θετικά αισθήματα καθώς και ίαση πληγωμένων σωμάτων και ψυχών.»

© Copyright by EEEEK Κέρκυρας, Κέρκυρα @ 27/11/2020