Μαθήματα

 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Γενικά Μαθήματα
Ειδικά Μαθήματα
 
1
1
1
 

Γλώσσα

Γυμναστική

Μαθηματικά

Φυσική

 
 
 

 

 

Η αίθουσα των Ελληνικών

 

Στόχοι του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας:

Ο βασικός στόχος του προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στο ΕΕΕΕΚ ταυτίζεται με αυτόν της Ειδικής Αγωγής γενικότερα και έχει να κάνει με την παροχή χρήσιμων σχολικών γνώσεων που θα καταστήσουν το μαθητή ικανό να λειτουργήσει αυτόνομα και να προσαρμοστεί κοινωνικά, δίνοντας προτεραιότητα στην απόκτηση δεξιοτήτων άμεσης εφαρμογής στην καθημερινή του ζωή. Το διδακτικό πλαίσιο βασίζεται στη διαθεματική προσέγγιση και έχει άμεση αναφορά στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών του ΕΕΕΕΚ.