Ψυχολογική Υποστήριξη

 

Στόχοι:

  1. Εκπαίδευση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας σε παιδιά με διαταραχές ανάπτυξης.

  2. Ομάδες ανάπτυξης συναισθηματικής έκφρασης και ελέγχου συμπεριφοράς σε παιδιά  με  Νοητική  Υστέρηση.

  3. Ομάδες επαγγελματικού προσανατολισμού  σε παιδιά  με  Νοητική Υστέρηση.

  4. Υποστηρικτικές συμβουλευτικές παρεμβάσεις γονέων.