Μαθήματα

 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Γενικά Μαθήματα
Ειδικά Μαθήματα
 
 
1
 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας στο ΕΕΕΕΚ περιλαμβάνει:

1) Μαθήματα Γενικής Παιδείας:

  • Γλώσσα

  • Γυμναστική

  • Μαθηματικά

  • Κοινωνική και επαγγελματική αγωγή

  • Μουσική

  • Πληροφορική

2) Ειδικά μαθήματα:

  • Εργοθεραπεία

  • Φυσιοθεραπεία

3) Εργαστηριακά μαθήματα:

  • Εργαστήριο Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής

  • Εργαστήριο Βιολογικής καλλιέργειας

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την διδασκαλία του κάθε μαθήματος στις υπόλοιπες καρτέλες.

Πέρα από τη θεωρητική γνώση, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παροχή βιωματικής εκπαίδευσης, προκειμένου οι μαθητές μας να καταφέρουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατέκτησαν, στην καθημερινή τους ζωή.