Μαθήματα

 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Γενικά Μαθήματα
Ειδικά Μαθήματα
 
1
1
1
 

Γλώσσα

Γυμναστική

Μαθηματικά

Φυσική

 
 
 

Το μάθημα της Μουσικής

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας των μαθητών. Mέσω αυτού του σκοπού η Μουσική Αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.

Ειδικότερα στην Ειδική Αγωγή, με τη μουσική επιδιώκεται η ανάπτυξη της μουσικής ευαισθησίας του παιδιού, ώστε να μπορεί να απολαμβάνει το ρυθμό και τη μελωδία. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα των μαθητών μέσα από την ενεργητική ακρόαση αλλά και τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας. Βάση για τη διδασκαλία της μουσικής αποτελεί η αρχή ότι το παιδί πρέπει να έρθει σε άμεση επαφή με τους ήχους. Επιπλέον, η μουσική δρα παρωθητικά ή κατευναστικά ανάλογα με τις κατά περίπτωση συνθήκες.