Μαθήματα

 
Πρόγραμμα ΔιδασκαλίαςΓενικά Μαθήματα
Ειδικά Μαθήματα
 
1
1
1
 

Εργοθεραπεία

Φυσιοθεραπεία

 

 
 
 

 

 

Η αίθουσα της Εργοθεραπείας

 

Στόχοι του μαθήματος της Εργοθεραπείας:

Στο πρόγραμμα εργοθεραπείας πραγματοποιούνται τόσο ατομικά όσο και ομαδικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Εφαρμόζονται σκόπιμες δραστηριότητες με συγκεκριμένους στόχους ώστε να:

  • εκπαιδευτούν τα παιδιά / έφηβοι στην αυτοϋπηρέτηση και σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής.

  • βελτιώσουν τα παιδιά / έφηβοι τόσο τη λεπτή τους όσο και την αδρή τους κινητικότητα καθώς επίσης και τον κινητικό τους σχεδιασμό.

  • αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους μέσω έργων.

  • επιτύχουν τη βελτίωση γνωστικών λειτουργιών, όπως μνήμη, συγκέντρωση, αντίληψη, χώρο - χρονικό προσανατολισμό.

  • αναπτύξουν δεξιότητες παιχνιδιού.

  • αποκτήσουν προεπαγγελματικές δεξιότητες.

  • ενταχθούν κοινωνικά και να αλληλεπιδρούν τόσο με το οικείο όσο και με το ευρύτερο περιβάλλον.